Danh mục project

CHIẾN LƯỢC LAUNCHING DỰ ÁN KIM TRÀ

1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHÈ: Việt Nam được xem là nước có tỉ trọng xuất khẩu chè lớn thứ 4, thứ 5 trên thế giới, xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ước tính theo…