Phòng marketing thuê ngoài

Cung cấp các giải pháp, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng và tối ưu nguồn lực Marketing

Đối với MGO, thước đo hiệu quả của chiến dịch Marketing không chỉ nằm ở bảng KPIs cam kết mà còn nằm ở hiệu quả cuối cùng của doanh nghiệp

Các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải khi làm Marketing

  • Hiệu quả Marketing không cao
  • Không tối ưu được chi phí Marketing
  • Lãng phí thời gian đào đạo, tuyển dụng, quản lý nhân sự
  • Không tối ưu được bộ máy nhân sự
  • Không bắt kịp các xu hướng Marketing

Tại sao nên chọn phòng Marketing thuê ngoài của MGO ?

  • Tối ưu: Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí Marketing và nhân sự, tối ưu chi phí tuyển dụng, quản lí
  • Hiệu quả: Tận dung tối đa nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp giúp thúc đẩy phát triển doanh thu.
  • Toàn diện: Cung cấp giải pháp Marketing đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Gói dịch vụ

STARTUP

Phù hợp cho các doanh nghiệp Startups cần tối ưu chi phí Marketing

SME

Phù hợp với các doanh nghiệp SME cần thúc đẩy doanh số và tối ưu chi phí
SALE OFF 10%

PROFESSIONAL

Phù hợp cho các công ty và tập đoàn lớn cần tối ưu hiệu quả Marketing