Trần Hào Mua tài khoản #142 với giá 50,000vnđ Lúc 5 giờ trước Hiếu's Hoa'hồng Mua tài khoản #143 với giá 55,000vnđ Lúc 3 ngày trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #20 với giá 125,000vnđ Lúc 3 ngày trước Nga Phan Mua tài khoản #141 với giá 45,000vnđ Lúc 3 ngày trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #153 với giá 35,000vnđ Lúc 4 ngày trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #1 với giá 100,000vnđ Lúc 4 ngày trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #21 với giá 165,000vnđ Lúc 5 ngày trước Nhat Anh Tran Mua tài khoản #139 với giá 60,000vnđ Lúc 5 ngày trước NguyenPhuc AnhMinh Mua tài khoản #114 với giá 115,000vnđ Lúc 5 ngày trước Phamvan Phien Mua tài khoản #58 với giá 200,000vnđ Lúc 5 ngày trước HộpThư TriÂn Mua tài khoản #129 với giá 95,000vnđ Lúc 6 ngày trước Tien Tran Mua tài khoản #125 với giá 100,000vnđ Lúc 6 ngày trước Phan Hải Đăng Mua tài khoản #133 với giá 75,000vnđ Lúc 6 ngày trước Lương Nguyễn Mua tài khoản #116 với giá 120,000vnđ Lúc 6 ngày trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #132 với giá 100,000vnđ Lúc 6 ngày trước
Tài khoản Liên Quân #136

● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Rank: Bạch Kim IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25

2.300.000Card
1.840.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #122

● Trắng thông tin
● Rank: Kim Cương V
● Ngọc: 84
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương V
● Trắng thông tin
● Tướng: 24
● Ngọc: 84
● Skin: 9

590.000Card
472.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #121

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim III
● Ngọc: 87
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● Trắng thông tin
● Tướng: 27
● Ngọc: 87
● Skin: 13

690.000Card
552.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #161

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 57
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 11
● Ngọc: 57
● Skin: 7

50.000Card
40.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #160

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng II
● Ngọc: 21
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 6
● Ngọc: 21
● Skin: 3

15.000Card
12.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #159

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 30
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 11
● Ngọc: 30
● Skin: 3

50.000Card
40.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #158

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 33
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #157

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 39
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 13
● Ngọc: 39
● Skin: 4

60.000Card
48.000ATM

MUA NGAY