Tài khoản Liên Quân #395

Tài khoản Liên Quân #395

● Acc dư 1 viên đá, + skin raz mauy thái + 50 ngàn vàng
● Rank: Vàng I
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Acc dư 1 viên đá, + skin raz mauy thái + 50 ngàn vàng
● Tướng: 54
● Ngọc: 90
● Skin: 32

2.750.000Card
2.200.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #136

Tài khoản Liên Quân #136

● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Rank: Bạch Kim IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25

1.900.000Card
1.520.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #122

Tài khoản Liên Quân #122

● Trắng thông tin
● Rank: Kim Cương V
● Ngọc: 84
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương V
● Trắng thông tin
● Tướng: 24
● Ngọc: 84
● Skin: 9

590.000Card
472.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #121

Tài khoản Liên Quân #121

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim III
● Ngọc: 87
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● Trắng thông tin
● Tướng: 27
● Ngọc: 87
● Skin: 13

690.000Card
552.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #159

Tài khoản Liên Quân #159

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 30
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 11
● Ngọc: 30
● Skin: 3

50.000Card
45.000Card
36.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #158

Tài khoản Liên Quân #158

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 33
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #156

Tài khoản Liên Quân #156

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 28
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 28
● Skin: 5

56.000Card
44.800ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #154

Tài khoản Liên Quân #154

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 55
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 55
● Skin: 9

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY