Magic StrikevFarm, Magic Strike, goChaos chính thức đóng cửa
GAME NỔI BẬT
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Magic Strike chính thức đóng cửa tại Việt Nam 30/10/2014
xin chào các pháp sư magic Strike 
vFarm chính thức đóng cửa tại Việt Nam 30/10/2014
 xin chào các nhà nông 
goChaos chính thức đóng cửa tại Việt Nam 30/10/2014
xin chào các chiến sĩ goChaos