• 1 Chieu Linh
  • 2
  • 3 Hoàng Bằng
  • 4 Gia Bảo
  • 5 Binn Anh

Tài Khoản Liên Quân #30 - Rank Bạc III - Khung Bạch Kim

ACC CÒN DƯ 2 THẺ ĐỔI TÊN
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #30 - Rank Bạc III - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #30 - Rank Bạc III - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #30 - Rank Bạc III - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #30 - Rank Bạc III - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #30 - Rank Bạc III - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #30 - Rank Bạc III - Khung Bạch Kim

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #30

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Tướng: 26
● Ngọc: 60
● Skin: 9
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 26
● Ngọc: 60
● Skin: 9

285.000Card
228.000ATM

MUA NGAY