• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm

Tài Khoản Liên Quân #27 - Rank Bạc II - Khung Kim Cương

ACC CÒN 4K6 VÀNG + 1 THẺ ĐỔI TÊN ( NHỚ ĐỔI MẬT KHẨU SAU KHI MUA)
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #27 - Rank Bạc II - Khung Kim Cương
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #27 - Rank Bạc II - Khung Kim Cương
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #27 - Rank Bạc II - Khung Kim Cương
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #27 - Rank Bạc II - Khung Kim Cương
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #27 - Rank Bạc II - Khung Kim Cương
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #27 - Rank Bạc II - Khung Kim Cương
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #27 - Rank Bạc II - Khung Kim Cương

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #27

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Tướng: 25
● Ngọc: 90
● Skin: 13
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 25
● Ngọc: 90
● Skin: 13

220.000Card
176.000ATM

MUA NGAY