• CHÚ Ý: NẠP SAI MỆNH GIÁ BỊ MẤT THẺ!

Tài Khoản Liên Quân #158 - Rank Bạc III - Khung Bạc

Acc còn 12k vàng + 2 thẻ đổi tên, bạn mua về nhớ thay đổi thông tin để bảo mật nhé!
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #158 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #158 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #158 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #158 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #158 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #158 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #158 - Rank Bạc III - Khung Bạc

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #158

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #147

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Tướng: 14
● Ngọc: 35
● Skin: 2
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 14
● Ngọc: 35
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #140

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 2
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #134

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Tướng: 12
● Ngọc: 30
● Skin: 2
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 30
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY