• CHÚ Ý: NẠP SAI MỆNH GIÁ BỊ MẤT THẺ!

Tài Khoản Liên Quân #137 - Rank Vàng IV - Khung Vàng

Mua về nhớ đổi mật khẩuACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #137

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 19
● Ngọc: 63
● Skin: 6
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 63
● Skin: 6

520.000Card
416.000ATM

MUA NGAY