• CHÚ Ý: NẠP SAI MỆNH GIÁ BỊ MẤT THẺ!

Tài Khoản Liên Quân #136 - Rank Bạch Kim IV - Khung Kim Cương

MUA VỀ NHỚ ĐỔI MẬT KHẨUACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #136

● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Rank: Bạch Kim IV
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25

2.300.000Card
1.840.000ATM

MUA NGAY