• CHÚ Ý: NẠP SAI MỆNH GIÁ BỊ MẤT THẺ!

Tài Khoản Liên Quân #132 - Rank Vàng V - Khung Vàng

Mua về nhớ đổi mật khẩu, Acc dư 7k vàng + 900 ruby
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #146

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Tướng: 15
● Ngọc: 38
● Skin: 7
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 38
● Skin: 7

85.000Card
68.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #34

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Tướng: 17
● Ngọc: 56
● Skin: 4
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 17
● Ngọc: 56
● Skin: 4

85.000Card
68.000ATM

MUA NGAY