• CHÚ Ý: NẠP SAI MỆNH GIÁ BỊ MẤT THẺ!

Tài Khoản Liên Quân #121 - Rank Bạch Kim III - Khung Kim Cương

Mua về nhớ đổi mật khẩu

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #121

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim III
● Tướng: 27
● Ngọc: 87
● Skin: 13
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● Trắng thông tin
● Tướng: 27
● Ngọc: 87
● Skin: 13

690.000Card
552.000ATM

MUA NGAY